۱۳۹۱ فروردین ۲۳, چهارشنبه

چشم انداز....

وقتی در کشوری زمان تصویب بودجه ی سالیانه دریک بازه ی زمانی طولانی از ماه ها قبل تا ماه ها بعد از آغازسال جدید، تعریف شده باشد و هیچ خللی هم در هیچ برنامه ای بوجود نیاید وهیچ تفاوتی هم در کل ماجرا نکند و هیچ فرقی هم به حال هیچ کس نداشته باشد ، یعنی آن کشور اصلا نیاز به برنامه ، بودجه ، مطالعات اقتصادی ، فناوری اطلاعات ، تحلیل آمار و هزار چیز دیگر ندارد.
یعنی آن کشور تنها یک چیز لازم دارد ، 
                                                       کدخدا 
و شاید یک چیز دیگر ،
                                   یک رئیس جمهور پررو....
ارسال یک نظر