۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

مهاجرت

دیشب مسافر ما رفت درست با حالی مثل این مردِ بالایی .
جایزش سبز و سفرش به سلامت باد .
ارسال یک نظر