۱۳۹۱ فروردین ۱, سه‌شنبه

روزی نو از نو ....

به کوچه های بهار می رسی 
و
دویدن باران را 
      زمزمه می کنی
            چه شادی سبزی!
و
                   
 شکوفه های سپید
                دیدارت می کنند
                        و
                           گنجشگ های کنار باغچه 
                                       از نگاه تو می نوشند !
                                                       چه عاشقانه ی دل انگیزی . 
                                                                  عیدتان سبز 
نوروزتان پیروز

ارسال یک نظر