۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

زبانم لال ، انتخابات !!!


در یک اقدام بسیار متمدنانه تابلو گذاشته اند سرتاسر شهر ویژه ی تبلیغ کاندیداهای انتخابات مجلس نهم .
روز پنج شنبه روی یکی از تابلوهای بالای میدان ونک ، اطلاعیه میدان میوه و تره بار نصب شده بود.
اول صبح شنبه روی یکی از تابلوهای حوالی میدان پونک سه برگه در اندازه A4  که ظاهرا جهت معرفی و تبلیغ یکی از کاندیداهای انتخابات بود ، چسبانده بودند که دور از جانش ، بیشتر به اعلامیه ترحیم می ماند تا برگه ی تبلیغاتی . و تصویر رویش آنقدر کوچک بود که تا درست زیر تابلو نمی رفتی و مکث نمی کردی قادر به دیدن روی ماه ِ آقا و مطالعه ی رزومه ی فوق تخصصی آن جناب نمی شدی.
لابلای شمشادهای سرتاسر بزرگراه نیایش هم با بی سلیقگی تمام مقواهایی دست ساز آویزان کرده اند که رویش نام سه تن از کاندیداهای طرفدار دولت نصب شده، بی هیچ عکسی و هیچ عنوانی و هیچ توضیحی و جالب تر این که این بی سلیقلگی تکمیل تر شده وقتی مقواها را آنقدر پایین نصب کرده اند که لابلای شمشادها گم شده است و باید از بالای گارد ریل ها سرک کشید تا اسامی را خواند.
می خندد و می گوید : مدل جدید تبلیغات است ؟
می گویم : ساده زیستی آقاجان ، ساده زیستی . اگر تبلیغات عریض و طویل بکنند که معلوم می شود انتهای کِش اختلاس سه هزار میلیاردی به کجا وصل بوده که دستور به نکشیدنش صادر شد به آن سرعت . ساده زیستی!!!
می خندد و می گوید : نه ، ظاهرا با این اوضاع ، خودشان هم خجالت می کشند بگویند می خواهند بروند مجلس . 
ارسال یک نظر