۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

آش های شور ....

برگه را که از دستم گرفت ، سر تا پایم را پایید و گفت : حجاب تان مشکلی ندارد ، اما ناخن های تان لاک دارد ، نمی توانید بروید داخل.
انگشتانم را گرفتم سمتش و گفتم : راست می گویید لاک زده ام ، اما آن قدر صورتی اش ملایم است که فکر نمی کنم اشکالی پیش بیاید.
اخمو گفت : درسته ، اما به طور کلی ورود با لاک به ساختمان جام جم ممنوع است. 
و همان طور که سرش را انداخته بود پایین، ادامه داد اما چون راستش را گفتی ، این دفعه را برو داخل ، فقط  یادت باشد از دفعه ی بعد بدون لاک بیایی.
به دوستم گفتم : ببین آش آن قدر شور شده که آشپز هم صدایش درآمده، حالا کار به جایی رسیده که این حراستی ها هم که خود مسبب  اصلی دورویی و دروغ پروری افراد بوده اند، در پی صداقتند و از دروغ بدشان می آید و به استقبال راست گویان می روند .
باید خوشحال بود آن هم خیلی خوشحال.
ارسال یک نظر