۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

فردای وحشت .....


مهرداد عمادی در برنامه به عبارت دیگر بی بی سی فارسی می گوید : اگر پیشنهاد فرانسه مبنی بر افزایش دامنه ی تحریم ها از طرف اتحادیه اروپا عملی شود ، وضع ایران حتی بدتر از زمان جنگ ایران و عراق و جنگ نفت کش ها خواهد شد.
و من فکر می کنم آن روزها که کشتی تازه نفس و سربلند از پیروزی انقلاب ایران با ساکنان جوان و مغرور از شکستن بت بزرگ و مست از هوای آزادی ، جان بر کف می تاختند به سوی نبرد و مردمی دعاگوی شان بودند که به هیچ قناعت می کردند و دل خوش بودند از استقلالی که هیچ کس تصورش را هم نمی کرد سرانجامش این باشد و ناخدایی داشت مدیر و مدبر و عاقل و فهمیده به نام میر حسین ، اوضاع آن گونه بود و آن ها که دیده اند می دانند چه سختی ها که مردم تحمل نمی کردند و چه  روزگاری که داشتیم .
و این روزها که کشتی به گِل نشسته ی نظام با چند زخم کهنه در پشت و پهلو ، لِک و لِک کنان زنجموره می کشد از درد زخم خودی دیروز و ناخودی امروز و دشمن فردا ، و ناله های شبانگاهی اش می رسد تا عرش و پیرمردان زواردررفته ی تاریخی اش ، چرت می زنند در جایگاه های مدیریتی و بر پیشانی جوانان جبرجغرافیایی اش ، شرم می نشیند دانه دانه جای هر چه نامش غرور باشد از بودن در چنین آشفته بازاری و سودای مهاجرت چون خوره ای لحظه لحظه می خورد روح و روان نخبگانش را ، و ناخدایش هم دیوانه مردی است کرو لال که  توهمش دائمی است و مستی اش بی پایان به نام ......، اوضاع چه خواهد شد برای مردمانی که همه چیز را هم هیچ می دانند و قناعت برای شان واژه ای است نامفهوم و استقلال برای شان رنگ تاریک مرگ دارد و بس.
خدا خودش همه مان را بیامرزد . همه مان را از دَم .....
ارسال یک نظر