۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

جنگ ؟ آزادی ؟ اتحاد ؟ استبداد ؟؟؟؟؟


راست است که ما ایرانی ها آشفته حالیم و آشفته راییم و آشفته فکریم و آشفته گفتار و آشفته کردار.
راست است که ما ایرانی ها بلاتکلیفیم و سرگردان .
راست است که ما ایرانی ها وضعیت مان نامعلوم است و تکلیف مان حتی با خودمان هم روشن نیست ، که چه می خواهیم آیا.
اما از همه راست تر این است که همه مان به یک چیز سخت باور داریم و خوب می فهمیم . و آن اینکه، چه نمی خواهیم.
وهمین خوب فهمیدن است که آشفته تر و بلاتکلیف تر و سرگردان ترمان می کند و درگیر با خود ، چون هرگز ندانسته ایم و نمی دانیم که به جای آنچه نمی خواهیم ، چه می خواهیم .
از روشنفکر و تحصیلکرده مان بگیرید تا برسد به مردم عادی و عامی .همه ی ما فقط به نخواستن هایمان فکر می کنیم و نه به چه خواستن هایمان . 
درد بزرگی است بلاتکلیفی . خیلی بزرگ .....
ارسال یک نظر