۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

دقیقه ی نودی ها ، عیدتان مبارک باد......

آی عشق ، آی مهر، چهره های آبی و سبزتان دیریست از پشت  پرده های سرخ نهان گشته است . 
من رویش ناگزیر جوانه ها را در دستان سرد زمستان به تماشا نشسته ام.
دیگر زمان را مجال تامل نیست . 
دیگر زمین را نگاه تمنا نیست .
من رویش ناگزیر جوانه ها را در دستان سرد زمستان ، چندی ست به تماشا نشسته ام . 
......................
نود بار نود را خواهیم سرود ما مردمان سبز ایران پیر، و پیروز خواهیم شد در میدان نبرد سرخ . و فاتحانه خواهیم گشود تمام راه های سبز تمام جنگل های بی انتها را به دل های تمام رودهای مهربان این مرز و بوم .
نود ، سالی است که ، راه سبز امید را خواهیم زیست با عشق ، با مهر و با هر آن چه شایسته ی انسان است . 
نود ، سالی است که ، راه سبز امید را خواهیم شکفت با تمامی بیدهای مجنون و سروهای آزاده وشقایق های خونین . 
نود ، سالی است که ، راه سبز امید را امیدوارانه خواهیم پیمود . و لحظه ای درنگ نخواهیم  کرد در رسیدن ها . 
با هم و در کنار هم ، پیشاپیش فتح نود بر همگان مبارک باد . 
 بشارت باد روزهای زیبای نوروزی نو از روزگاری کهن .
 ..........................
پ ن : هفت سین خانه ی ما  تا پیروزی سبز خواهد ماند. تا آن روز .
ارسال یک نظر