۱۳۹۳ مرداد ۱۳, دوشنبه

قضاوت !!!

بعدازظهرِ امروز از رادیو نمایش یک برنامه پخش می شد در مورد قضاوت. بجا و نابجا و.....
مهمان ویژه شان یک پسربچه ی سه ساله بود ظاهرا شیرین بیان، مجری برنامه پرسید : خُب، آروین جان چه حرف های بدی را نباید بزنی. سکوت بچه نشان می داد که ظاهرا دارد ادا و اطوار درمی آورد که مجری گفت : پسرم توی رادیو باید حرف بزنی مردم تو را نمی بینند که. خلاصه بعد از کلی چَک و چانه که اون حرف بد چی بود که می گفتی، و اونی که دیروز به مهسا گفتی و خاله دعوا کرد رو بگو، و اون یکی را که از احسان یاد گرفته بودی و بابایی گفت دیگه نباید بگی را بگو و .....، پسرک گفت: باقالی .
مجری خندان : دیگه چی؟
آروین کوچولو : بی تربیت.
مجری ذوق زده : خب ، اون یکی؟
آروین کوچولو که ظاهرا زبانش باز شده بود : بی شور .
مجری : آفرین . حالا به جای این حرف ها چه حرف خوبی را باید بزنی؟ 
آروین کوچولو : عژیژم . عَشَلم .
......
قضاوت ! حقّ داریم ؟ حقّ نداریم ؟؟؟ 
ارسال یک نظر